برچسب گذاری توسط: طوفان عطایی

طوفان عطایی

۳

طوفان خواننده ایرانی درگذشت (عکس)

طوفان خواننده ایرانی درگذشت… مشاهده عکس های طوفان قبل از مرگ خدای آسمونها خدای کهکشونها برس به داد دل عاشق ما جوونا طوفان عطایی لقب به «طوفان» از خوانندگان قدیمی ایرانی مقیم خارج از...