​​ گاهی زین به پشت گاهی پشت به زین
Xبستن تبلیغات

متن آهنگ داد بزن از مهدی احمدوند

متن آهنگ داد بزن از مهدی احمدوند

ac2 متن آهنگ داد بزن از مهدی احمدوند

گاهی زین به پشت گاهی پشت به زین
گاهی محکم وایستا گاهی سرجات بشین
گاهی گرم ِ گرم گاهی سرد ِ سرد
گاهی راه بیا گاهی برو برنگرد
گاهی خیلی تند گاهیــَم برعکس
گاهی مهربون گاهی یکم مکث
گاهی بترسون گاهیم بترس
گاهی با هر سازی که زدن برقص…

جالبترین مطالب پاتوق


>