برچسب گذاری توسط: کد آوای انتظار علیرضا افتخاری

۲

جدیدترین آواهای انتظار برای همراه اول

کد های سنتی : علیرضا افتخاری – چشم به راه ۳۰۱۷۱ علیرضا افتخاری – انتظار ۳۰۱۷۲ علیرضا افتخاری – بردی از یادم ۳۰۱۷۳ علیرضا افتخاری – نورخدا ۳۰۱۷۴ علیرضا افتخاری – نگاه قشنگ ۳۰۱۷۵ علیرضا افتخاری...