برچسب گذاری توسط: پیام هوای عاشقی

۰

اس ام اس هوای عاشقی

  دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز! هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود! آخرین باری که شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود..! آنهــــــــــم دیدن تو بود !!