برچسب گذاری توسط: پیام تبریک روز معلم

۰

پیامک روز معلم سال ۹۴

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر...

۰

شعر تبریک روز معلم ۹۳

شعر تبریک روز معلم ۹۳ بسته ی روبان زده ات مرا جو زده کرد بهانه! آغاز شد استقبال از (من) مردی به نام من دوباره چه شد که مرا ((شما))خطاب کردی! دیگر بس است!...

۰

متن تبریک روز معلم ۹۳

متن تبریک روز معلم ۹۳ ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس....