برچسب گذاری توسط: پیامک های جدید عاشورا حسینی 96

۰

پیامک های جدید عاشورا حسینی

ای آن که غمت مسئله آموز من است شور غم تو در دل پرسوز من است روزی که حسین! بر تو من گریه کنم سوگند به تو که بهترین روز من است عاشورای حسینی...