برچسب گذاری توسط: پیامکهای عاشقی روز

۰

پیامک حسی و عشقی

بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد بی هیچ حراراتی اینگونه شاید احساسم نمیرد ######################## زندگی اجبار است … مرگ انتظار است … عشق یک بار است … جدایی دشوار است …...

۰

پیامکهای عاشقی

  پیامکهای عاشقی   با توام ای شور ، ای دلشوره شیرین با توام ای شادی غمگین با توام ای غم ، غم مبهم ای نمی دانم … هر چه هستی باش ، اما...