​​ مسخره کردن پسرا

طنز: خوابگاه دانشجویان پسر

طنز: خوابگاه دانشجویان پسر

انیمیشن های طنز بسیار جالب درباره وضعیت پسرا در خوابگاه…

pes طنز: خوابگاه دانشجویان پسر

ساعت ۲ نصف شب یک اتاق:

pesa www.patugh.ir  طنز: خوابگاه دانشجویان پسر

جالبترین مطالب پاتوق

طنز: برنامه روزانه پسرا/دخترا

این مطلب فقط جنبه طنز دارد

برنامه روزانه پسرا / دخترا

kalkal طنز: برنامه روزانه پسرا/دخترا

صبح: دیدن رویای شاهزاده سوار بر اسب در خواب…..

۶ صبح: در اثر شکست عشقی که در خواب از طرف شاهزاده می خوره از خواب می پره .

۷صبح: شروع می کنه به آماده شدن . آخه ساعت ۱۲ ظهر کلاس داره!

۸ صبح: پس از خوردن صبحانه مفصل (علی رغم ۱۸ کیلو اضافه وزن) شروع می کنه به جمع آوری وسایل مورد نیاز: جوراب و مانتو و کیف و لوازم آرایش و لوازم آرایش و لوازم آرایش و لوازم آرایش و…

۹صبح: آغاز عملیات حساس زیر سازی بر روی صورت (جهت آرایش)


>