برچسب گذاری توسط: مسخره کردن پسرا

۱۵

طنز: برنامه روزانه پسرا/دخترا

این مطلب فقط جنبه طنز دارد برنامه روزانه پسرا / دخترا صبح: دیدن رویای شاهزاده سوار بر اسب در خواب….. ۶ صبح: در اثر شکست عشقی که در خواب از طرف شاهزاده می خوره...