برچسب گذاری توسط: متن کوتاه درباره آغاز سال تحصیلی

۰

اس ام اس آغاز مدارس

اس ام اس آغاز مدارس روزهای اول تحصیل درمکتب عشق مدام با خودم مرور میکردم عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق ومعشوق. عشق یعنی ضرب در ضربان یار. :: :: کاش ازعشقم در پرانتز...