برچسب گذاری توسط: متن و شعر عاشقانه

۰

شعر قشنگ

ﻧﻪ ﭘیﺸﺎﻧی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ ﺭﺳیﺪ … ﻧﻪ ﻟیﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ … ﭼیﺰی ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻧیﺴﺘیﻢ ؛ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩیﻢ !!! ❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤ ﻧﻔﺴﻢ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻟی...

۰

متن و شعر عاشقانه

  ❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤ زندگی کوتاهتر از آن است که عشق ورزیدن را برای لحظه آخر بگذاریم . . . ❤❤❤ شعر عاشقانه  ❤❤❤ روز و شب فکر توام ، در خواب میبینم...