برچسب گذاری توسط: متن های کوتاه و خواندنی بزرگان

۰

جملات حکیمانه پندآموز

جملات و متن های دانشمندان قدیمی مهم نیست که چه می خواهید بکنید، مهم این است که در این لحظه چه می کنید * * اس ام اس و جمله های ناپلئون هیل *...

۰

متن های کوتاه و خواندنی بزرگان

  در هر رویداد منفی، بذر یک پیشامد پربارتر و سودمندتر کاشته می شود * * سخنان کوتاه ناپلئون هیل * * همیشه حرفی را بزن که بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس...