​​ متن های کوتاه غمگین

متن های عاشقانه و احساسی

متن های عاشقانه و احساسی

matn love متن های عاشقانه و احساسی

نبخشیدمت
ولی فراموشت کردم…
همیشه به همین سادگی از آدمای بی ارزش می گذرم

::

::
بهت گفتم عاشق نشم بهتره
شنیدی ولی راهمون این نشد
بهت گفتم اما یه لحظه چشات
من عاشق شدم حتی غمگین نشد
بهت گفتم عاشق نشم بهتره

جالبترین مطالب پاتوق


>