​​ متن های زیبا و خواندن

متن های زیبا و خواندنی درباره خدا

fu10220 350x262 متن های زیبا و خواندنی درباره خدا

متن های زیبا و خواندنی درباره خدا

خدا همیشه و هر لحظه با توست

و اصلا چشم ازت بر نمی داره

خدا هیچ وقت تو رو به حال خودت رها نمی کنه…

هر وقت تو اوج ناامیدی یه جرقه امید به دلت زد بدون صدای خداست!

جالبترین مطالب پاتوق

متن های زیبا و خواندنی

fu8355 350x262  متن های زیبا و خواندنی

به راحتی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد ولی به سختی می شه در قلب او جایی پیدا کرد.
به راحتی میشه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ولی به سختی می شه اشتباهات خود را پیدا کرد.
به راحتی میشه بدون فکر کردن حرف زد ولی به سختی می شه زبان را کنترل کرد.

متن های زیبا و خواندنی

fu10156 350x232 متن های زیبا و خواندنی

متن های زیبا و خواندنی

به قلبت رجوع کن اگر حالت خوبست

به باورهایت ایمان بیاور  اگر حالت خوب نیست

همچون خانه کلنگی بکوب از اول بساز

برای تغییر دیر نیست


>