برچسب گذاری توسط: متن های زیبای عاشقانه

۰

متن های بسیار زیبای عاشقانه

متن عاشقانه برای عشقم همیشه نه ولی گاهی میان بودن و خواستن فاصله می افتد، بعضی وقتها هست که کسـی را با تمام وجود می خواهی ولی نباید کنارش باشی

۰

عاشقانه حس پاییزی

برگها میریزند ، تا درختان رها شوند از اینهمه سنگینی بر روی خود اشکها از چشمانم میریزند ، تا دلم رها شود از اینهمه غم درون خود…. به سوی پاییز، پاییزی که احساس را...

متن های زیبای عاشقانه ۰

متن های زیبای عاشقانه

  قــول بــده کــه خــواهــی آمــد امــا هــرگــز نیــا! اگــر بیــایــی هــمه چیــز خــراب می شــود! دیــگر نــمی تــوانــم اینــگونــه بــا اشتــیاق بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم! مــن خــو کــرده ام بــه ایــن...