​​ متن های جدید فلسفی

متن ها و جمله فلسفی جدید

متن ها و جمله فلسفی معنی دار جدید 

fals1 متن ها و جمله فلسفی جدید

خداوند تو را میبیند تو را دوست دارد٬ و بهترین مخلوقاتش را در کنار تو قرار داده

پس تو هم دوست بدار همراهانت را که سوغات خداوند هستند . . .
::
::
خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک
ولی جالب اینجاست ٬ تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی
ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام . . .
::
::
آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم٬ نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم…

::
::
گوارا ترین زندگی را کسی دارد که به آنچه دارد و به آنچه خداوند به او داده
خرسند باشد…

جالبترین مطالب پاتوق

جمله های فلسفی و حکیمانه

جمله های فلسفی و حکیمانه

hakimane جمله های فلسفی و حکیمانه

کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک
(ژوزف رو)
::
::
نشستن ، سنگ بودن است و رفتن رود بودن
بنگر به کجا میروند ، سنگ خاک میشود و رود به دریا میرسد
::
::
معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است
معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

جمله های فلسفی و قصار جدید

جمله های فلسفی و قصار جدید

jomle falsafi جمله های فلسفی و قصار جدید

یادتان باشد، وقتی خورشید میدرخشد، هرکسی میتواند دوستتان داشته باشد در طوفان است که متوجه میشوید چه کسی واقعا به شما علاقه دارد…
::
::
گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست، چون مانع بازگشت شما به جاییست که از ابتدا نباید پا به آنجا میگذاشتید…
::
::
یک در آغوش کشیدن بیصدا میتواند برای قلبی محزون هزاران کلمه معنی داشته باشد…
::
::
هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید شخص دیگری نفس های آخرش را میکشد. پس دست از گله و شکایت بردارید و با داشته هایتان زندگی کنید…


>