برچسب گذاری توسط: متن های تکان دهنده

۲

جمله های تکان دهنده و طعنه دار

جمله های تکان دهنده و طعنه دار به بعضی ها باید گفت هــــی‌ فـــلانــی نردبـــان هــوس را بـردار و از اینـجـا بــرو، با ایــــــن‌ چــیــــزهــا قـــدت به عــــشــق نـمـی رسد ! عـــشـــق بـــال مـــی‌خــواهــد...