​​ متن نیش دار غم انگیز
Xبستن تبلیغات
>

اس ام اس تیکه دار و غمگین

اس ام اس تیکه دار و غمگین

gr11 اس ام اس تیکه دار و غمگین

حس میکنم گم شده ام . . .
امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .
::
::

الان که کلی حرف واسه گفتن داریم دیگه زنگ انشایی نداریم . . .
::
::

هی لعنتی ، میخواهم توصیفت کنم :
خیاط نبودی اما خوب وصله های جور واجور به من زدی !
آشپز نبودی اما چه آش چربی برایم پختی !
کفاش نبودی اما چه به اندازه ، کفش رفتنم را دوختی !
و من دیوانه نبودم . . .
::
::

خیابان چقدر سبز شده است از روزی که مرا کاشت و با دیگری رفت . . .

جالبترین مطالب پاتوق


>