برچسب گذاری توسط: متن نامه عاشقانه

۰

متن عاشقانه: نماز آخر

نماز آخر به روی سجـــده افتـــــادم که التمــــاست بکنم تا روزی که زنـــده باشم شیــون و فریـاد میکنم سنگ غمــت خورد به سرم دارم به باور میرسم جوونــیمـو نــذر میکنــم بذار به عشقـــــم برسم...

۱

متن های عاشقانه مهر ۹۱

متن های عاشقانه مهر ۹۱ مجموعه جدید متن های بسیار زیبا با موضوع عاشقی و دوست داشتن بیا با پنجه راه برویم… روی تن این دنیا… بگذار خواب بماند… نفهمد از قانونش گریخته ایم...