برچسب گذاری توسط: متن غمگین و گریه آور

۱

متن های غمگین و گریه آور جدید

متن های غمگین و گریه آور جدید برگرد و نگاه کن از من چه ساخته ای! ویرانه ای از پوست و استخوان… و مشتی شعر عاشقانه این عاقبت کسی ست که چشمان خیس تو...

۰

اس ام اس غمگین و جدایی آبان ۹۱

اس ام اس غمگین و جدایی آبان ۹۱ جمله ها و متن های عاشقانه و غمگـــین من از چشمان (تو ) چیزی نمی خواهم… 
به جز… 
گاهی… 
نگاهی… 
اشتباهی… :: :: زندگی اجبار است...