برچسب گذاری توسط: متن تبریک روز پزشک

۰

اس ام اس روز پزشک

اس ام اس روز پزشک هرآنکس که دندان دهد نان دهد و هرانکس که درد دندان درمان کند، دوباره نان خوردن دهد. روز دندانپزشک مبارک :: :: حضورت اشارتی ست پیامبرانه،‌ شاید دردمندی به...