برچسب گذاری توسط: متنی زیبا و جالب درباره مرد

۰

متنی زیبا و جالب درباره مردها

مشکلات آنها،چیزی که نیاز دارن و… یک وقت هایی فکر میکنم مرد بودن چقدر می تواند غمگین باشد. هیچ کس از دنیای مردانه نمی گوید. هیچ کس از حقوق مردان دفاع نمیکند. هیچ انجمنی...