ماه پنجم بارداري
 • هفته 22 بارداری

  هفته 22 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ اكنون كودك درون رحم شما مثل يك نوزاد ولي كمي كوچكتر است. او ...

  هفته 22 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ اكنون كودك درون رحم شما مثل يك نوزاد ولي كمي كوچكتر است. او 27.7 سانتي متر طول و حدود 450 گرم وزن دارد. پوست او تا زماني كه به اندازه كافي وزن اضافه كند چر ...

  بیشتر بخوانید
 • هفته 21 بارداری

  هفته 21 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن كودك شما حدود 340 گرم و اندازه او تقريبا 26.6 سانتي متر ...

  هفته 21 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن كودك شما حدود 340 گرم و اندازه او تقريبا 26.6 سانتي متر است. ابروها و پلكهاي او كامل شده اند. و مسلما شما حركتهاي او را احساس مي كنيد. كودك شما به برنا ...

  بیشتر بخوانید
 • هفته 20 بارداری

  هفته 20 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن كودك شما به 320 گرم رسيده است. طول بدن او نيز از فرق سر ...

  هفته 20 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن كودك شما به 320 گرم رسيده است. طول بدن او نيز از فرق سر تا باسن برابر 16.5 سانتي متر و از فرق سر تا پاشنه پا به صورت كشيده و صاف حدود 25 سانتي متر است. ...

  بیشتر بخوانید
 • هفته 19 بارداری

  هفته 19 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن كودك شما حدود 260 گرم و اندازه او حدود 15 سانتيمتر (تقري ...

  هفته 19 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن كودك شما حدود 260 گرم و اندازه او حدود 15 سانتيمتر (تقريبا اندازه يك كدوسبز كوچك) مي باشد. دستها و پاهاي او در موقعيت صحيح نسبت به يكديگر و همچنين نسبت ...

  بیشتر بخوانید