برچسب گذاری توسط: ماه پنجم بارداري

۱

هفته ۲۲ بارداری

هفته ۲۲ بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ اکنون کودک درون رحم شما مثل یک نوزاد ولی کمی کوچکتر است. او ۲۷٫۷ سانتی متر طول و حدود ۴۵۰ گرم وزن دارد. پوست او...

۰

هفته ۲۱ بارداری

هفته ۲۱ بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن کودک شما حدود ۳۴۰ گرم و اندازه او تقریبا ۲۶٫۶ سانتی متر است. ابروها و پلکهای او کامل شده اند. و مسلما شما حرکتهای...

۰

هفته ۲۰ بارداری

هفته ۲۰ بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن کودک شما به ۳۲۰ گرم رسیده است. طول بدن او نیز از فرق سر تا باسن برابر ۱۶٫۵ سانتی متر و از فرق سر...

۰

هفته ۱۹ بارداری

هفته ۱۹ بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن کودک شما حدود ۲۶۰ گرم و اندازه او حدود ۱۵ سانتیمتر (تقریبا اندازه یک کدوسبز کوچک) می باشد. دستها و پاهای او در موقعیت...