برچسب گذاری توسط: قلب شکسته

۱

جمله های عاشقانه قلب شکسته

جمله های عاشقانه قلب شکسته بغض آخرین دیدارمان را پلک نمی زنم ، می ترسم دنیا را سیل ببرد ! :: :: نیا لطفا ! میدانم می آیی ، لبخند نمیزنی ، میمیرم !...