برچسب گذاری توسط: فلسفی جدید هفته

۰

فلسفی جدید۹۳

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است امن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است (توماس ادیسون) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ این روزها افراد بسیار زیادی ، پولهایی که خودشان...