برچسب گذاری توسط: فال روزانه شنبه تیر 1395

۰

فال روزانه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

بز فال روز متولدین فروردین: امروز باید مواظب رفتارتان باشید، برای اینکه حرفهایی که می‌زنید، حتی اگر قصد رنجاندن کسی را نداشته باشید، می‌تواند به مشکلات دامن بزند. فقط امکان دارد شما با لحن...

۰

فال روزانه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵

بز فال روز متولدین فروردین: اگرچه شما از موقعیتی که در آن قرار دارید خشنود و راضی نیستید، با این وجود آماده اید که برای لحظاتی دست از جنگ و ستیز بردارید و همه...

۰

فال روزانه شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵

فال روز متولدین فروردین: شما بین دو احساس سردرگم شده اید، قلب تان به شما می‌گوید بله این کار را انجام بده اما ذهن و منطق تان به شما می‌گوید نه این کار را...