عیدفطر سال 94
 • پیامک عید فطر

  . خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود درب کلاس درس خدا چون گشوده شد خوش ...

  . خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود درب کلاس درس خدا چون گشوده شد خوش بر مطلبی که قبول انتها بود عید شما مبارک . . ...

  بیشتر بخوانید
 • اسمس عیدفطر سال 94

  . خدایا عید  است و دلم خانه ویرانه، بیا /  این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیا یک ماه تمام مهیمانت بودیم /  ی ...

  . خدایا عید  است و دلم خانه ویرانه، بیا /  این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیا یک ماه تمام مهیمانت بودیم /  یک روز به مهمانی این خانه بیا عید فطر بر شما مبارک . ...

  بیشتر بخوانید
 • عیدفطر

  نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند ...

  نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید سعید فطر بر شما مبارک .. ...

  بیشتر بخوانید