برچسب گذاری توسط: عکس هوایی کویت

۰

عکس شگفت انگیز از کویت

عکس شگفت انگیز از کویت این عکس در تاریکی شب از کویت گرفته شده است. همانطور که می بینید کویت در این تاریکی مطلق خلیج فارس می درخشد. گوشه پایین تصویر خوشه‌ای از چراغ‌های...