برچسب گذاری توسط: عکس روزنامه شاه رفت

۴

آرشیو روزنامه های زمان انقلاب

آرشیو روزنامه های زمان انقلاب/ ۲۲ بهمن آرشیو روزنامه های زمان انقلابجریانات و حاشیه‌های شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، به خصوص در دی و بهمن ۵۷ بسیار زیاد، جالب و شنیدنی بوده و هست...