برچسب گذاری توسط: علی صادقی بابچه ها

۰

علی صادقی: من بچه ندارم

علی صادقی: دروغ است، من بچه ندارم بانی فیلم: روز گذشته از علی صادقی به همراه دو کودک منتشر شد که در یادداشت ضمیمه آن، عنوان شده بود فرزندان این بازیگر هستند. مسئله ای...