​​ ضرب المثل علف باید به دهن شیرین بیاد
Xبستن تبلیغات

>