​​ ضرب المثل علف باید به دهن بزی بیاد
Xبستن تبلیغات
>

>