برچسب گذاری توسط: شعر عید نوروز

۰

شعر جدید تبریک عید نوروز

سپیـــــده‌دم، نسیمی روح پــــــــــرور وزیــــــد و کـــــــــرد گیتی را معنبـــــــر تـــو پنــــــداری زفـــــروردین و خــرداد بـــــــه باغ و راغ، بُــــــد پیغـــــــام‌آور