برچسب گذاری توسط: شبت به خیر عزیزم

۰

شبت به خیر عزیزم

شبت به خیر عزیزم   شب بخیر ای آخرین امید من نذار تاریکی تو قلبت بنشینه چشاتو بروی شهر شب ببند تا چشای کوچیکت خواب ببینه . . . ای کاش کنارت بودم تا...