​​ سرود زیبا مخصوص 22بهمن

سرود زیبا مخصوص دهه فجر و ۲۲ بهمن

سرود زیبا مخصوص دهه فجر و ۲۲ بهمن

sr سرود زیبا مخصوص دهه فجر و 22 بهمن

ای ایران ای مرز پر گهر/ ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان/پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من / آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون شد پیشه ام / دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما / پاینده باد خاک ایران ما
سنگ کوهت در و گوهر است / خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم / برگو بی مهر تو چون کنم…

جالبترین مطالب پاتوق


>