برچسب گذاری توسط: راهنمای ماه دوم بارداری

۰

هفته ۱۵ بارداری

هفته ۱۵ بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ اکنون طول بدن کودک شما از فرق سر تا پا حدود ۱۰ سانتی متر، و وزن او در حدود ۸۰ گرم است. کودک شما اکنون...