​​ دکلمه های 22 بهمن

دکلمه های زیبا برای ۲۲ بهمن

دکلمه های زیبا برای ۲۲ بهمن

fajr dec www.patugh.ir 7 دکلمه های زیبا برای 22 بهمن

نژاد هر تکبیر، به خون و آگاهى مى‏رسد. وطن نیز با تکبیرهاى خون‏رنگ مردان، به حیاتى دوباره رسید. ما، از دلِ تک‏تکِ قصیده‏هاى قیام کرده، صداى خون را مى‏شنویم.
در رگ‏هاى انقلاب ما، شعر ایستادگى جارى است. میان این نغمه‏هاى بهشت زهرایى، شهیدان را مى‏شنویم که زنده‏ترین فریادهاى روزگارانند.
از نقطه شروع مقدس خون‏ها پیدا بود که قاعده ما بر پیروز شدن است.
شب رفت و سرود فجر، آهنگین است
از خون شهید، فجر ما رنگین است…

جالبترین مطالب پاتوق


>