برچسب گذاری توسط: دکلمه عشقی از مهدی لقمانی

۰

متن عاشقانه به همراه دکلمه

عشق در قلب ما…متن عاشقانه به همراه دکلمه با صدای مهدی لقمانی مشاهده مطالب عاشقانه هر شب مرا با خود میبری میبری به جایی که تاریک است و روشنایی آن تویی هرشب مرا به اوج...