برچسب گذاری توسط: درباره جدایی

۰

اس ام اس غمگین درباره جدایی

اس ام اس غمگین درباره جدایی اهل کوچه همه رفتند ولی ما ماندیم … حقمان است اگر بیدل و تنها ماندیم … هیچ تقصیر کسی نیست اگر رنجوریم … روشنی هست خدا هست فقط...