برچسب گذاری توسط: دانلود شاه وفا ابوالفضل

۲۴

دانلود مداحی شاه وفا ابوالفضل

دانلود مداحی شاه وفا ابوالفضل متن مداحی: تو شهریاری فاطمه تباری، مانند حیدر همتا نداری شاه وفا ابوالفضل ای روح احساس رنگ و بویت از یاس، یا کاشف الکرب اکشف کربی عباس تو نور...