برچسب گذاری توسط: داستان ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید