برچسب گذاری توسط: داستان ضرب المثل صدایش صبح بلند می‌شد