برچسب گذاری توسط: داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید