برچسب گذاری توسط: داستان جالب و زیبای

۰

داستان جالب و زیبای منطق

داستان منطق داستان منطق ,یکی از دوستان ما که مرد نکته سنجی است، یک تعبیر بسیار لطیف داشت که اسمش را گذاشته بود: « منطق ماشین دودی». می گفتیم منطق ماشین دودی چیست؟ می...