برچسب گذاری توسط: داستان آموزنده «مدیر مدرسه»

۰

داستان آموزنده «مدیر مدرسه»

داستان های آموزنده مدیر مدرسه ای در کلکته هندوستان، این نامه را  چند هفته قبل از شروع امتحانات برای والدین دانش آموزان فرستاده است: والدین عزیز امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود.