برچسب گذاری توسط: داستانهای جالب معنوی

۰

داستانهای جالب مثنوی معنوی

شیر بی‌سر و دم در شهر قزوین مردم عادت داشتند که با سوزن بر پُشت و بازو و دست خود نقش‌هایی را رسم کنند, یا نامی بنویسند، یا شکل انسان و حیوانی بکشند. کسانی...