حذف یارانه نقدی
  • یارانه این افراد حذف میشود

    یارانه نقدی ایرانی‌ها حذف مي شود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حذف ایرانیان مقیم خارج ا ...

    یارانه نقدی ایرانی‌ها حذف مي شود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حذف ایرانیان مقیم خارج از دریافت یارانه نقدی خبر داد و گفت: دولت اولین قدم را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در راس ...

    بیشتر بخوانید