​​ جوک گیلکی

اس ام اس با لحجه مازندرانی

اس ام اس با لحجه مازندرانی

جمله های و اس ام اس های جالب به لحجه شیرین مازندرانی

mzn اس ام اس با لحجه مازندرانی

عربیم خوب نیست ولی (انت فی قلبی).
انگلیسی زیاد بلد نیستم ولی (ILOVEU).
فارسیم لهجه داره ولی دوستت دارم.
ولی مازندرانیم قیامته (گج لوچتم)
::
::
ته دلتنگی مره عاجز هاکرده
مه سر و صورته قرمز هاکرده
شه دله هدامه به ته امانت
ته معرفت مره رز رز هاکرده
::
::
یته مردی بورده جنگل دو تا چش پشت یته دار بهیه بوته تو شیری بوته نا بوته تو خرسی بوته نا بوته تو پلنگی بوته نا بوته پس تو چی چی هستی بوته من اصغرم بوته پس تی چش چرا هتی بوه بوته دیشو کنس بخواردم منه دماسیه…

جالبترین مطالب پاتوق


>