برچسب گذاری توسط: جوک های خنده دار مهرماه

۰

جوک های جدید و خنده دار مهرماه

دوستم میگه: مامانم مودم رو گذاشته توی آشپزخونه!! هر وقت کارمون داره، دیگه صدامون نمی کنه، مودم رو خاموش می کنه…  یکی یکی از اتاقمون خارج مى شیم! مثل پشه کش عمل می کنه...