​​ جوک اصن یه وضی

جوک های خنده دار جدید ۹۲

جوک های خنده دار جدید ۹۲

asaxx جوک های خنده دار جدید 92

تغییرات چهره در توالت !
>_<
o_-
o_0
O_O
^_^
::
::

من به یه نکته ای پی بردم ! انقدر که تو خوردن کیوی تنوع هست تو خوردن هیچ خوردنی روی کره زمین نیست …
یکی چهار قاچ میکنه ، یکی با پوست میخوره ، یکی پوست میکنه ، یکی حلقه حلقه میکنه ؛ اصن یه وضعی داره این کیوی بدبخت !
::
::
یادش بخیر وقتی معلم برای درس پرسیدن اسم بالایی یا پایینیمون رو میخوند حس معجزه بهمون دست میداد !
::
::
هیچ دردی بالاتر از این نیست که ببینی مهمونا دارن پسته های آجیل رو میخورن و تو باید لبخند بزنی بهشون !

::
::
انقدری که من منتظر رسیدن گوجه سبزم ، منتظر رسیدن نیمه ی گمشدم نیستم !

جالبترین مطالب پاتوق


>