برچسب گذاری توسط: جمله گریه دار بسیار غمگین

۰

اس ام اس غمگین و جدایی آبان ۹۱

اس ام اس غمگین و جدایی آبان ۹۱ جمله ها و متن های عاشقانه و غمگـــین من از چشمان (تو ) چیزی نمی خواهم… 
به جز… 
گاهی… 
نگاهی… 
اشتباهی… :: :: زندگی اجبار است...